Aktuelt

17.11.2017

Bypakke Molde - konsekvenser for grunneiere

Molde kommune vedtok torsdag denne uke at ny E 39 mellom Bolsønes og Årø skal anlegges som firefelts vei langs dagens trasè. Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS inviterer til ettermiddagsseminar for en gjennomgang av de konsekvenser ny E 39 vil få for berørte grunneiere, og hvilke handlingsalternativer disse har for å påvirke situasjonen.


07.11.2017

Invitasjon til Eiendomsdagen 2017

Eiendomsdagen 2017 finner sted 9. november på Waterfront Hotel i Ålesund, og 15. november på Quality Hotel Alexandra i Molde. Arrangementene går fra kl 16-19, med sosial samling i våre lokaler etterpå.


27.10.2017

Det årlige Høsttreffet 2017

I samarbeid med BDO arrangerte Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz torsdag 26. oktober det årlige Høsttreffet i Molde.19.10.2017

Vi søker advokater/advokatfullmektiger

Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS er Nordvestlandets største advokatfirma med 40 ansatte, hvorav 32 er advokater. Vi har kontor i Kristiansund, Molde, Ålesund og Ørsta. Vi søker etter to til tre nye advokater/advokatfullmektiger til våre kontorer i Ørsta, Ålesund og Molde.


18.10.2017

Fradrag for merverdiavgift knyttet til utleiebygg

Høyesterett avsa den 12. oktober 2017 dom (SPG Ole Deviks vei AS) om fradragsrett for inngående merverdiavgift. Saken gjaldt spørsmål om retten til fradrag for inngående merverdiavgift ved oppføring av bygg med sikte på utleie, jf. merverdiavgiftsloven § 2-3 første ledd bokstav a. Høyesterett kom til at det på de tidspunktene det ble krevd fradrag for inngående merverdiavgift, ikke forelå tilstrekkelig avklaring verken av hvem som skulle leie lokalene, eller av om lokalene ville bli brukt til avgiftspliktig virksomhet.