Fleksible anskaffelser i krisetider

Hovedregelen er at anskaffelsesregelverket krever kunngjøring av alle kontrakter over en nærmere angitt verdi. Videre skal de offentlige oppdragsgiverne som hovedregel følge nokså rigide prosedyrer for gjennomføring av anskaffelsesprosessen og tildeling av kontrakt, og det er begrenset adgang til å endre inngåtte kontrakter. Anskaffelsesregelverket har derfor rykte på seg for å være relativt stivbeint.

Ny midlertidig lov om rekonstruksjon for å forhindre unødvendige konkurser

Regjeringen har fremlagt forslag for Stortinget om ny midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbruddet av Covid-19.

Ny midlertidig lov om rekonstruksjon for å forhindre unødvendige konkurser

Hovedformålet med lovforslaget er å redusere risikoen for unødige konkurser i levedyktige virksomheter som er rammet av en akutt svikt i inntektene som følge av utbruddet. Det foreslås omfattende endringer i reglene om gjeldsforhandling i konkursloven. 

Regjeringen har fremlagt forslag for Stortinget om ny midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbruddet av Covid-19.

Har du spørsmål til oss? Kom i kontakt med våre advokater

Vi er nå det femte største advokatfirmaet utenfor Oslo

"Vår ambisjon er å være regionens ledende advokatfirma" Partner og advokat, Øyvind Meisingset

Vi er nå det femte største advokatfirmaet utenfor Oslo

Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS er nå landets femte største advokatfirma utenfor Oslo, etter å ha vokst kraftig de siste åra. Omsetningen økte fra 53,9 millioner kr i 2018 til 61,4 millioner kr i 2019. – Vi opplever stadig økende etterspørsel etter kvalifisert advokatbistand i Møre og Romsdal. Derfor har vi i de seinere år hatt sterk vekst. Vår ambisjon er å være regionens ledende advokatfirma, sier partner og advokat Øyvind H. Meisingset, som presenterer 2019-tallene sammen med partnerne og advokatene Finn Lervik og Hallgrim Fagervold. Alle tre ved kontoret i Molde.

"Vår ambisjon er å være regionens ledende advokatfirma" Partner og advokat, Øyvind Meisingset