Har du spørsmål til oss? Kom i kontakt med våre advokater

Partner Lars Erik Grødal utnevnt i styret i Eksportfinansiering Norge (Eksfin)

"Jeg er glad og ydmyk for utnevnelsen, og jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet som styremedlem i Eksfin, og på den måten bli bedre kjent med, og bistå, nasjonalt næringsliv." Partner/advokat Lars Erik Grødal

Partner Lars Erik Grødal utnevnt i styret i Eksportfinansiering Norge (Eksfin)

Utdrag fra artikkel skrevet av Tidens Krav den 15.6.2021 Jeg vet ikke helt hvordan jeg ble spilt inn som kandidat, men det er flott å se at de også ser til distriktet når det skal oppnevnes styremedlemmer i statlige selskap, sier Grødal som er partner i Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz. Det var i september i fjor regjeringen besluttet å samle GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt) og Eksportkreditt Norge i en ny etat. GIEK har som hovedformål å utstede garantier til norske bedrifter, deres kunder og banker på vegne av staten. Eksportkreditt tilbyr norsk næringsliv eksportfinansiering og ivaretar hele prosessen knyttet til søknadsbehandling, tilsagn om lån, utbetaling og oppfølging.

"Jeg er glad og ydmyk for utnevnelsen, og jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet som styremedlem i Eksfin, og på den måten bli bedre kjent med, og bistå, nasjonalt næringsliv." Partner/advokat Lars Erik Grødal