Lokal kompetanse
Nasjonalt nettverk

Aktuelt

23.04.2020

Ny midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer og forhindre unødvendige konkurser

Regjeringen har fremlagt forslag for Stortinget om ny midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbruddet av Covid-19. Hovedformålet med lovforslaget er å redusere risikoen for unødige konkurser i levedyktige virksomheter som er rammet av en akutt svikt i inntektene som følge av utbruddet. Det foreslås omfattende endringer i reglene om gjeldsforhandling i konkursloven. Begrepet «gjeldsforhandling» erstattes av begrepet «rekonstruksjon» som understreker at det er tale om en nødvendig omlegging av virksomheten og måten den drives på, der sanering av gjeld bare er en del av løsningen. 

26.03.2020

Webinar - Korona og juridiske spørsmål

Det er en krevende situasjon og mange spørsmål trenger svar av juridisk karakter. I samarbeid med Molde Næringsforum inviterer vi til webinar spørretime.

Dato31. mars kl. 09:00 - 10:00
StedWebinar

Gratis deltakelse


13.03.2020

Regjeringens krisepakke – er tiltakene tilstrekkelige for næringslivet?

Regjeringen arbeider med å iverksette strakstiltak for å trygge jobber og hjelpe bedrifter i en krevende situasjon. Tiltak er derfor iverksatt i dag. De økonomiske tiltakene er helt nødvendige på grunn av de omfattende helsemessige tiltakene som er satt inn de siste dagene, både her hjemme og i mange andre land, for å begrense smitte. De helsemessige tiltakene vil føre til redusert omsetning for veldig mange.

12.03.2020

Eiendomsskatten skrives ut i disse tider

Flere kommuner har på grunn av kommunesammenslåing vedtatt at alle boliger, fritidshus, tomter og næringseiendommer vil få ny takst. Taksten benyttes som grunnlag for å beregne eiendomsskatten, og ny takst vil gjelde fra 01.01.2020. 

10.03.2020

Permittering på grunn av Koronavirus / Koronavirus og driftsavbrudd

Koronaviruset har fått fotfeste i Europa, og i løpet av mars måned har man rukket å ikke bare se konturene av, men også konkrete eksempler på at vår økonomi vil bli påvirket. Aksjekursene påvirkes og Norges Bank signaliserer at renten, i strid med tidligere signaler, vil settes ned.

04.03.2020

Vi bisto AxTech AS med tilbakekjøp av aksjene

Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz har bistått ved tilbakekjøpet av 33,4 % aksjene i AXTech AS. Vi takker for tilliten og ønsker selskapet og alle ansatte lykke til videre! 

18.02.2020

Trainee

Vi søker dyktige og engasjerte studenter til vår traineeordning.

06.02.2020

Gründerfrokost: "Slik beskytter du idéen din"

Gründere i tidligfase opplever ofte at arbeidet med selve idéen og konseptet er altoppslukende. Samtidig er det mye man må forholde seg til, gjerne før man har ressurser til å leie inn ekspertise. Mange fokuserer på immaterielle rettigheter i denne fasen, men hvilke andre faktorer kan påvirke vernet av idéen din?