Øystein Remme

Øystein Remme

Partner / Advokat

Øystein yter forretningsjuridisk bistand med hovedvekt på selskapsrett, offentligrett og transaksjoner. Dette omfatter bistand innen kjøp og salg av virksomhet, selskapsendringer, kjøp og salg av fast eiendom. Øystein har bred erfaring innen restrukturering og insolvensbehandling, og han påtar seg jevnlig verv som bostyrer for Sunnmøre tingrett.

Videre har Øystein omfattende erfaring fra saker som omhandler fast eiendoms rettsforhold, derunder saker som jordskifte, skjønnssaker, ekspropriasjonssaker, odelsrett og andre saker som berører landbrukseiendommer. Øystein bistår også det offentlige og privatpersoner i saker som omfatter offentlig rett. Øystein har omfattende prosedyreerfaring, og prosederer jevnlig saker for domstolene.

Øystein er leder for eiendomsgruppa i ØG.

Nøkkelkompetanse 

  • Bistand til det offentlige, kommunalrett
  • Restrukturering, insolvens og konkurs
  • Fast eiendoms rettsforhold, derunder jordskifte, skjønn- og ekspropriasjon samt odelsrett mv.
  • Arv, skifte og generasjonsskifte
  • Generell kontraktsrett

Arbeidserfaring

2019 –
Partner / Advokat i Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS
2015 – 2018
Senioradvokat, Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS
2012 – 2015
Partner / Advokat, Advokatene Buttingsrud & Co. DA
2009 – 2012
Advokat, Advokatene Buttingsrud & Co. DA
2007 – 2009
Advokatfullmektig, Advokatene Buttingsrud & Co. DA

Utdanning

2009 –
Advokatbevilling
2001 – 2006
Universitetet i Bergen, Master i rettsvitenskap