Espen Rekkedal

Espen Rekkedal

Partner / Advokat

Espen har spisskompetanse innan erstatningssaker og forsikringssaker, men hjelper òg privatpersoner og næringslivet på andre saksfelt.

Han har arbeidd med erstatning knytt til personskade sidan 2003, og har bistått ei rekkje privatpersonar ved oppgjer etter trafikkskade, yrkesskade, pasientskade, valdsskade og andre erstatning, og dessutan bistandsoppdrag for skadelidde i straffesaker.

Espen har bistått privatpersonar og bedrifter med oppgjer av forsikring eller ved forsikringsspørsmål, og har òg prosedert saker for domstolane innan desse felta.

Han er fast bistandsadvokat for Møre og Romsdal tingrett og Frostating lagmannsrett, samt fast bustyrar ved konkurs for Møre og Romsdal tingrett – og fast medhjelpar ved tvangssal.

Arbeidserfaring

2020 – 2023
Advokat/eigar Advokat Rekkedal AS
2015 – 2020
Advokat, Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS
2011 – 2013
Advokat, Codex Advokat Oslo AS
2010 – 2011
Domarfullmektig, Drammen tingrett
2009 – 2010
Advokat, Advokatfirmaet Ness & co
2007 – 2009
Advokat, Pasientskadenemnda
2006 –
Advokatfullmektig, Kreftforeininga
2005 – 2006
Juridisk rådgjevar, Kystdirektoratet
2004 – 2005
Fyrstekonsulent, Justisdepartementet/Justissekretariatet