Bjarte Aambø

Bjarte Aambø

Partner / Advokat

Bjarte bistår klienter på det forretningsjuridiske området, med hovedfokus på selskapsrett, insolvens og restrukturering, samt rettsforhold knyttet til fast eiendom.

Videre arbeider han med skjønn og ekspropriasjonssaker, og har vært bostyrer i en årrekke. Bjarte har lang erfaring med å prosedere større sivile saker for domstolene.

Bjarte var daglig leder i 50 prosent stilling i Øverbø Gjørtz fra 2019 til 2021, og arbeidet da inngående med strategiprosesser og omstillinger i bedriften. 

Nøkkelkompetanse

  • Bedriftsledelse
  • Selskapsrett, herunder styreansvarssaker
  • Har håndtert mange større sivile saker, både på forhandlingsstadiet og for de alminnelige domstoler samt voldgiftsdomstoler

Arbeidserfaring

2022 –
Partner i Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS
2019 – 2021
Daglig leder i Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS
2013 –
Partner i Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS
2007 – 2012
Advokat i Advokatene Gjørtz & Co
2005 – 2007
Ansatt advokat i Advokatfirmaet Tømmerdal & Co
2004 – 2005
Dommerfullmektig og konstituert Sorenskriver for Søre Sunnmøre tingrett
2001 – 2003
Advokatfullmektig og advokat i Advokatfirmaet Strandenæs

Utdanning

1995 – 2001
Universitetet i Oslo, Cand. jur