Bjarte Aambø

Bjarte Aambø

Partner / Advokat

Bjarte bistår klienter på det forretningsjuridiske området, med hovedfokus på selskapsrett, insolvens og restrukturering, samt rettsforhold knyttet til fast eiendom. Bjarte var daglig leder i 50 prosent stilling i Øverbø Gjørtz fra 2019 til 2021, og har arbeidet inngående med strategiprosesser og omstillinger i bedriften.

Videre arbeider han med skjønn og ekspropriasjonssaker, og har vært bostyrer i en årrekke. Bjarte har lang erfaring med å prosedere større sivile saker for domstolene.

Nøkkelkompetanse

  • Bedriftsledelse
  • Selskapsrett, herunder styreansvarssaker
  • Har håndtert mange større sivile saker, både på forhandlingsstadiet og for de alminnelige domstoler samt voldgiftsdomstoler

Arbeidserfaring

2022 –
Partner i Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS
2019 – 2021
Daglig leder i Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS
2013 –
Partner i Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS
2007 – 2012
Advokat i Advokatene Gjørtz & Co
2005 – 2007
Ansatt advokat i Advokatfirmaet Tømmerdal & Co
2004 – 2005
Dommerfullmektig og konstituert Sorenskriver for Søre Sunnmøre tingrett
2001 – 2003
Advokatfullmektig og advokat i Advokatfirmaet Strandenæs

Utdanning

1995 – 2001
Universitetet i Oslo, Cand. jur