Bjarte Aambø

Bjarte Aambø

Partner / Advokat / Daglig leder

Bjarte er daglig leder i 50 % stilling Øverbø Gjørtz AS fra 2019 og har arbeidet inngående med strategiprosesser og omstillinger i bedriften. Bjarte bistår klienter på det forretningsjuridiske området, med hovedfokus på selskapsrett, insolvens og restrukturering, samt fast eiendoms rettsforhold.

Videre arbeider han med skjønn og ekspropriasjonssaker, og har vært bostyrer i en årrekke. Bjarte har lang erfaring med å prosedere større sivile saker for domstolene.     

Nøkkelkompetanse

  • Bedriftsledelse
  • Selskapsrett, herunder styreansvarssaker
  • Har håndtert mange større sivile saker, både på forhandlingsstadiet og for de alminnelige domstoler samt voldgiftsdomstoler

Arbeidserfaring

2019 –
Daglig leder i Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS
2013 –
Partner i Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS
2007 – 2012
Advokat i Advokatene Gjørtz & Co
2005 – 2007
Ansatt advokat i Advokatfirmaet Tømmerdal & Co
2004 – 2005
Dommerfullmektig og konstituert Sorenskriver for Søre Sunnmøre tingrett
2001 – 2003
Advokatfullmektig og advokat i Advokatfirmaet Strandenæs

Utdanning

1995 – 2001
Universitetet i Oslo, Cand. jur