Arv og generasjonsskifte

Våre privatrettsadvokater har betydelig ekspertise innen fagområdene arv -og skifterett.

Sakstyper vi arbeider mye med innen dette feltet er arveplanlegging, arveavtaler, uskifte av dødsbo, skifte av dødsbo og ulike former for generasjonsskifte. 

Vi har bred erfaring innen forberedelse av arveskifte ved generasjonsskifte, eller ved ordinære dødsboskifter. Ofte er utfordringene å finne gode og praktiske løsninger mellom livsarvingene ved fortsatt drift av selskaper og mellom ektefeller/ samboere og deres særkullsbarn.

Vi har innen samme fagområder prosedyreerfaring, og fører jevnlig saker for domstolene. Målet er imidlertid alltid å løse konflikter innen dette feltet uten domstolenes hjelp, og vi vektlegger å arbeide konstruktivt og løsningsorientert.  Flere av våre advokater blir oppnevnt som bobestyrere i offentlige dødsbo.

Arv og generasjonsskifte

Vi kan blant annet bistå med

  • Generasjonsskifte – gave og skifteavtaler mellom giver og mottaker
  • Arveplanlegging
  • Testament og arvepakt
  • Uskifte av dødsbo
  • Skifte av dødsbo
  • Generell rådgivning

Roy Peder Kulblik

Partner / Advokat
Molde

Linda Bøyum-Folkeseth

Advokat - I permisjon
Molde

Johan Mareno Teiseth

Partner / Advokat
Kristiansund

Nils Grytten

Partner / Advokat
Ålesund

Martin M. Williams

Senioradvokat
Kristiansund

John Marius Dybvik

Senioradvokat
Kristiansund

Cathrin Lid Heilund

Advokat - I permisjon
Ørsta

Marit Moe Rasmussen

Senioradvokat
Molde

Se oversikt over alle våre fagområder privat