Arv og generasjonsskifte

Våre privatrettsadvokater har betydelig ekspertise innen fagområdene arv- og skifterett.

Sakstyper vi arbeider mye med innen dette feltet er arveplanlegging, arveavtaler, uskifte av dødsbo, skifte av dødsbo og ulike former for generasjonsskifte. 

Vi har bred erfaring innen forberedelse av arveskifte ved generasjonsskifte, eller ved ordinære dødsboskifter. Ofte er utfordringene å finne gode og praktiske løsninger mellom livsarvingene ved fortsatt drift av selskaper og mellom ektefeller/ samboere og deres særkullsbarn.

Innen samme fagområde har vi også prosedyreerfaring, og fører jevnlig saker for domstolene. Målet er imidlertid alltid å løse konflikter innen dette feltet uten domstolenes hjelp, og vi vektlegger å arbeide konstruktivt og løsningsorientert.  

Flere av våre advokater blir oppnevnt som bobestyrere i offentlige dødsbo.

Arv og generasjonsskifte

Vi kan blant annet bistå med

  • Generasjonsskifte – gave og skifteavtaler mellom giver og mottaker
  • Arveplanlegging
  • Testament og arvepakt
  • Fremtidsfullmakt
  • Uskifte av dødsbo
  • Skifte av dødsbo
  • Generell rådgivning

Emma Kristine Lausund

Advokatfullmektig
Ålesund

Sigrid Varhaugvik

Advokatfullmektig
Molde

Marit Gridseth Flø

Advokat
Ørsta

Roy Peder Kulblik

Senioradvokat
Molde

Linda Bøyum-Folkeseth

Senioradvokat
Molde

Johan Mareno Teiseth

Partner / Advokat
Kristiansund

Nils Grytten

Partner / Advokat
Ålesund

Martin M. Williams

Partner / Advokat
Kristiansund

John Marius Dybvik

Senioradvokat
Kristiansund

Marit Moe Rasmussen

Partner / Advokat
Molde

Guro Kristine Velle

Advokat
Ørsta

Se oversikt over alle våre fagområder privat