Arbeidsrett

Arbeidslivsavdelingen vår bistår arbeidstakere i tvister knyttet til oppsigelse, samt de fleste problemstillinger innenfor kollektiv arbeidsrett.

I vår bistand har vi alltid fokus på å ivareta arbeidstakers rettigheter, samtidig som vi gir en grundig og riktig vurdering av risiko ved saksanlegg. Vi har i tillegg bred erfaring innenfor den kollektive arbeidsretten; herunder med bistand i ulike tariffspørsmål og tilgrensende problemstillinger. 

Arbeidsrett

Vi kan blant annet bistå med

  • Tvisteløsning
  • Saker både innenfor arbeidsmiljølov, skipsarbeidslov og tjenestemannslov
  • rådgivning innenfor kollektiv arbeidsrett


Våre ansatte med kompetanse på dette området

Marit Gridseth Flø

Advokatfullmektig
Ørsta

Sturla Dalhaug

Partner / Advokat
Ålesund

Nils Grytten

Partner / Advokat
Ålesund

Marthe S. Urvik

Partner / Advokat
Ålesund

Martin M. Williams

Senioradvokat
Kristiansund

Se oversikt over alle våre fagområder privat