Arbeidsrett

Arbeidslivsavdelingen vår hjelper private virksomheter med å møte de krav og forventninger som stilles til arbeidsgivere.

Øverbø Gjørtz yter alt fra løpende rådgivning knyttet til utforming av arbeidsavtaler, arbeidsreglement og til arbeidstidsordninger, til planlegging og gjennomføring av omorganiseringer og nedbemanninger, og bistand i forbindelse med tvister om oppsigelse.  

Vår erfaring er at arbeidsgivere i økende grad møter kompliserte og sammensatte problemstillinger knyttet til arbeidsgiverrollen og at riktig bistand er avgjørende for at virksomheten håndterer problemene riktig.

Våre advokater har ved utførelsen av slike oppdrag fokus på å vise respekt overfor alle involverte. I dette ligger at man søker effektive og pragmatiske løsninger. For å kunne finne slike løsninger tilstreber vi å hele tiden ha kunnskap om vår klient og den bransjen klienten tilhører. 


Arbeidsrett

Vi kan blant annet bistå med

  • Nedbemanninger, permitteringer
  • Løpende rådgivning
  • Tvisteløsning
  • Virksomhetsoverdragelser

Våre ansatte med kompetanse på dette området

Marit Gridseth Flø

Advokatfullmektig
Ørsta

Sturla Dalhaug

Partner / Advokat
Ålesund

Nils Grytten

Partner / Advokat
Ålesund

Marthe S. Urvik

Partner / Advokat
Ålesund

Martin M. Williams

Senioradvokat
Kristiansund

Se oversikt over alle våre fagområder bedrift