Plan- og bygningsrett

Vi har et sterkt fagmiljø innenfor plan- og bygningsrett. Vi bistår privatpersoner, offentlige myndigheter, eiendomsutviklere, utbyggere, rådgivere og ansvarlig søkere i alle deler av plan- og bygningsretten og tilgrensende områder.

Plan- og bygningsrett er et komplisert fagfelt, i stadig utvikling, som berører de aller fleste – både privatpersoner og næringsdrivende. Utviklingen skjer på nasjonalt nivå med endringer i lover og forskrifter, samt gjennom utgivelse av nye rundskriv, retningslinjer og avgjørelser. Utviklingen skjer også på lokalt nivå gjennom vedtakelse av nye kommuneplaner og reguleringsplaner.  


Strategisk plassering

Våre advokater er strategisk plassert i de tre største byene i fylket, og etterstreber å holde oss oppdatert på utviklingen lokalt og nasjonalt.  Våre advokater er levende opptatt av fagfeltet og deltar i samfunnsdebatten, avholder kurs for kommuner og næringsliv og skriver artikler. Vi deltar også selv på årlige kurs og i fagforum tilknyttet plan- og bygningsrett. 

Vi har bistått klienter i en rekke omfattende og komplekse planprosesser og utbyggingsprosjekter oppigjennom årene. Våre advokater vet hva som skal til for å sikre samhandling av ulike interesser og få gjennomslag i en sak. Vi vet samtidig hvilke saker det ikke er verdt å bruke ressurser på. 

Plan- og bygningsrett

Vi kan blant annet bistå med

 • Strategisk rådgivning
 • Myndighetskontakt
 • Deltakelse i plan- og byggesaksprosesser
 • Utforming av søknader
 • Merknader til plan og byggesaker
 • Klagebehandling (byggesaker og plansaker)
 • Dispensasjoner
 • Konsekvensutredninger
 • Vei, vann og avløp
 • Utbyggingsavtaler
 • Refusjon
 • Ekspropriasjon
 • Negative servitutter og villaklausuler

Våre ansatte med kompetanse på dette området

Marina Opstad

Senioradvokat
Molde

Hallgrim Fagervold

Partner / Advokat (H)
Molde

Kopi av Se oversikt over alle våre fagområder i offentlig rett