Virksomhetsstyring

Våre advokater yter rådgivning innenfor alle sider av virksomhetsstyring, og har over tid bygget opp en betydelig erfaring og kompetanse innen alle selskapsrettslige forhold.

Vår juridiske kompetanse suppleres med en grunnleggende forståelse for de underliggende forretningsmessige problemstillinger og kjennskap til en lang rekke bransjer.

Våre erfarne advokater bistår din virksomhet med råd innenfor stiftelse og selskapsdokumentasjon, ledelse; både daglig styring og styrearbeid, kapitalforhold og omorgansieringer, kontraktsrett og compliance.

Virksomhetsstyring

Vi kan blant annet bistå med

 • Valg av selskapsform og kapitalisering
 • Kapitalforhold og omorganiseringer
 • Fusjon og fisjon
 • Virksomhetsoverdragelser
 •  Omdanning fra én selskapsform til en annen 
 •  Tilbakekjøp av egne aksjer
 •  Lån og sikkerhetsstillelser        
 • Forhandlinger og utarbeidelse av Joint Venture avtaler
 • Aksjonæravtaler 
 • Rådgivning innen god selskapsledelse (Corporate Governance)
 • Utarbeidelse av retningslinjer Implementering 
 • Generasjonsskifte
 • Skatt- og avgiftsrelatert rådgivning


Våre ansatte med kompetanse på dette området

Elisabeth Elliott Midtgård

Senioradvokat
Ålesund

Per Sverre Raknes

Partner / Advokat
Molde

Øystein Remme

Partner / Advokat
Ålesund

Øyvind Hasselø Meisingset

Partner / Advokat
Molde

Runar Wiik

Partner / Advokat
Kristiansund

Johs. A. Aspehaug

Partner / Advokat
Ålesund

Jon Ketil Gjørtz

Seniorpartner / Advokat
Ålesund

Camilla Gjørtz

Senioradvokat
Ålesund

Bjarte Aambø

Partner / Advokat
Ålesund

Ellen Jenset Hjelset

Advokatfullmektig
Molde

Se oversikt over alle våre fagområder bedrift