Skatt og avgift

Vi har et sterkt skatterettslig miljø. Advokatene har lang erfaring fra advokatbransjen, skatteetaten og akademia.

Vi bistår private og offentlige virksomheter i skatte- og avgiftsspørsmål, herunder rådgivning i forbindelse med blant annet kjøp og salg, restrukturering og generasjonsskifte. I tillegg til transaksjonsstøtte bistår vi med utredningsarbeid, tvistesaker mot skattemyndigheten og prosesser for domstolene.

Enkelte av våre advokater er spisset innen merverdiavgift, særavgifter og generasjonsskifte.

Våre skatteadvokater involveres i firmaets øvrige saker for å gi kundene skatte- og avgiftsoptimale løsninger tilpasset den enkelte kunde.  

Skatt og avgift

Vi kan blant annet bistå med

  • Rådgiving i forbindelse med kjøp og salg
  • Restrukturering og generasjonsskifte 
  • Utredningsarbeid
  • Tvistesaker
  • Merverdiavgift
  • Særavgifter

Odd Anders Bøyum-Folkeseth

Spesialrådgiver
Molde

Marit Moe Rasmussen

Partner / Advokat
Molde

Ellen Jenset Hjelset

Advokatfullmektig
Molde