Eiendomsoppgjør

Vi bistår med å gjennomføre eiendomsoppgjør for både næringsdrivende og private. Vi påser at eiendomshandelen skjer trygt, effektivt og med høy kvalitet.

Eiendomsoppgjør omfatter alle kjøp og salg som omhandler bytte av eierforhold av en eiendom. Dette omfatter både aksjesalg av eiendomsselskap og ordinære overdragelser av næringseiendommer, boliger og fritidsboliger.  Våre oppdragsgivere er typisk eiendomsutviklere, eiendomsselskaper og privatpersoner som har funnet sammen og har behov for å gjennomføre oppgjøret på en trygg måte. Ved eiendomsoverdragelser stiller vanligvis bankene krav om at det gjennomføres av en oppgjørsansvarlig for å sikre partene og långiverne.  

Våre advokater er erfarne eiendomsadvokater med tillatelse fra finanstilsynet til å drive med eiendomsmegling. Det gjør at vi også kan bistå overfor partene med å avklare rettslige og praktiske problemstillinger for som knytter seg til overdragelsen. Dersom du har behov for tradisjonell eiendomsmegling, i form av bistand med tilrettelegging/markedsføring av et salg, bør du kontakte en eiendomsmegler. 

Eiendomsoppgjør

Vi kan blant annet bistå med

  • Eiendomsoppgjør ved salg av næringseiendom, bolig, fritidsbolig, tomt
  • Aksjesalg av eiendomsselskap

Våre ansatte med kompetanse på dette området

Øystein Remme

Partner / Advokat
Ålesund

Runar Wiik

Partner / Advokat
Kristiansund

Per Sverre Raknes

Partner / Advokat
Molde

Se oversikt over alle våre fagområder bedrift