Fast eiendom

Vår faggruppe for fast eiendom er den største i firmaet og våre advokater har lang erfaring med bistand til private i saker som omhandler fast eiendom.

Som eier av fast eiendom kan det oppstå rettslige og praktiske situasjoner som gir behov for juridisk bistand og hjelp til å finne gode løsninger.  

 Vi har lang erfaring i å bistå private med ulike problemstillinger fra reklamasjonssaker ved kjøp og salg av ny eller brukt bolig, tvister i sameier og borettslag, samt saker etter naboloven.

Vår kompetanse omfatter også plan og bygningssaker, saker om rettigheter og grenser til fast eiendom, samt jordskifte.  

Fast eiendom

Vi kan blant annet bistå med

  • Reklamasjoner ved kjøp og salg av bolig.
  • Bistand overfor utbygger ved tvister i tilknytning til oppføring av ny bolig.
  • Tvister knyttet til grenser og rettigheter i fast eiendom. 
  • Bistand til sameier og borettslag ved blant annet utarbeidelse av vedtekter, omorganisering og gjennomføring av vedlikehold og renovering.
  • Søknader, klage på vedtak osv. overfor offentlige myndigheter. 
  • Ekspropriasjons- og skjønnsrett.
  • Eiendomsoppgjør.

Våre ansatte med kompetanse på dette området

Joachim Lausund Sund

Advokatfullmektig
Ålesund

Espen Rekkedal

Partner / Advokat
Ørsta

Per Sverre Raknes

Partner / Advokat
Molde

Øystein Remme

Partner / Advokat
Ålesund

Runar Wiik

Partner / Advokat
Kristiansund

Nils Grytten

Partner / Advokat
Ålesund

Marthe S. Urvik

Partner / Advokat / Styreleder
Ålesund

Marina Opstad

Senioradvokat
Molde

Bjarte Aambø

Partner / Advokat
Ålesund

Marit Moe Rasmussen

Partner / Advokat
Molde

Se oversikt over alle våre fagområder privat