Gjeldsforhandling og konkurs

Virksomheter i økonomiske vanskeligheter eller krise krever at man tar riktige beslutninger, handler på rett måte og gjennomfører til riktig tid. Vi bistår til å skaffe oversikt over handlingsalternativene og finne gode løsninger på kort og lang sikt, og dermed unngår fallgruvene. Flere av våre advokater er også erfarne bostyrere.

Virksomheter med økonomiske problemer har ikke bare problemer som kan løses internt, da det alltid er kreditorer, leverandører, banker, ansatte og andre som også vil påvirkes av situasjonen. I situasjonen skal man gjennom ulike faser hvor man skal erkjenne, analysere, vurdere og konkludere basert på signaler fra mange involverte parter, samtidig som man skal handle innenfor lovens grenser. Alt skal samtidig skje innen kort tid, og man har sjelden mer enn en sjanse til å gjøre det riktig. 

Vi kan bidra med kyndig bistand i de ulike fasene av prosessene, enten prosessen relaterer seg til gjeldsforhandling, restrukturering virksomhetsoverdragelse eller salg av aksjer. 

Flere av våre advokater i faggruppen er i tillegg bostyrer ved tingrettene i Møre og Romsdal, og har slik sett en bred innfallsvinkel til fagområdet, noe som bidrar til at man kan se på konkurs som ledd i en avslutning-, restrukturering- eller fortsatt drift av en virksomhet etter konkurs. 

Gjeldsforhandling og konkurs

Vi kan blant annet bistå med

 • Vurdering av et selskaps virksomhet med analyse av ulike handlingsalternativer
 • Gjennomføring av gjeldsforhandling eller restrukturering (finansiell og operasjonell)
 • Vurdering av styrets ansvar og plikter
 • Vurdering av transaksjoner, herunder omstøtelse
 • Egenkapitaltransaksjoner
 • Vurdering av selskapsrettslige, konkursrettslige og panterettslige spørsmål
 • Vurdering av skatte- og avgiftsmessige rammer
 • Sikring av kreditorinteresser
 • Inkassosaker
 • Utlegg og midlertidig forføyning
 • Granskningssaker
 • Prosessoppdrag  Bostyreroppdrag

Våre ansatte med kompetanse på dette området

Espen Rekkedal

Partner / Advokat
Ørsta

Marit Gridseth Flø

Advokat
Ørsta

Anna Reistad

Advokat
Molde

Elina Garberg Bjerkestrand

Advokat
Kristiansund

Johan Mareno Teiseth

Partner / Advokat
Kristiansund

Øystein Remme

Partner / Advokat
Ålesund

Øyvind Hasselø Meisingset

Partner / Advokat
Molde

Bjarte Aambø

Partner / Advokat
Ålesund

Ellen Jenset Hjelset

Advokatfullmektig
Molde

Se oversikt over alle våre fagområder bedrift