Strafferett

Strafferettsadvokatene i Øverbø Gjørtz påtar seg oppdrag som forsvarere eller bistandsadvokater i straffesaker. I slike oppdrag er vår målsetning alltid å skape de beste forutsetningene for våre klienter, og sikre at klientens rettigheter ivaretas både i etterforskningsfasen og i retten. Innen strafferetten påtar vi oss alle typer saker. 

Noen av våre tjenester til Privat