Fast eiendom

Øverbø Gjørtz har et stort og kompetent fagmiljø innen fast eiendom, og vi utfører til enhver tid et betydelig antall oppdrag som omhandler bolig eller fritidsbolig. På dette feltet bistår vi hovedsakelig enkeltpersoner, men vi har også sameier og borettslag blant våre oppdragsgivere. Vårt firma er også samarbeidsadvokat for Huseiernes Landsforbund. Blant sakstypene vi arbeider mye med er ekspropriasjon og skjønn, husleie, jordskifte, naborett, oppføring av bolig og fritidsbolig, plan- og bygningsrett, reklamasjonssaker i forbindelse med kjøp/salg, rettigheter tilknyttet fast eiendom, sameiespørsmål, seksjonering, tinglysing og tomtefeste. 

Noen av våre tjenester til Privat