Familie, arv & skifte

Øverbø Gjørtz har betydelig ekspertise innen fagområdene familie-, arv- og skifterett.  Sakstyper vi arbeider mye med innen dette feltet er arveoppgjør/skifte av dødsbo, arveplanlegging, barnefordeling, barnevernssaker, ulike former for generasjonsskifte, skifte/økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd, vergemålssaker samt utarbeidelse av ektepakt, testament og samboeravtaler. Alle våre advokater innen familie, arv og skifte har omfattende prosedyreerfaring og fører jevnlig saker for domstolene. Målet er imidlertid alltid å løse konflikter innen dette feltet uten domstolenes hjelp, og vi vektlegger å arbeide konstruktivt og løsningsorientert.  

Noen av våre tjenester til Privat