Arbeidsrett

Øverbø Gjørtz bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere innen hele det arbeidsrettslige feltet. Våre arbeiderettsadvokater arbeider jevnlig med blant annet ansettelsesavtaler, fratredelsesalder, HMS og arbeidsmiljø, incentivordninger, konkurranseklausuler, omorganisering og nedbemanning, oppsigelse og avskjed, outsourcing, varsling og virksomhetsoverdragelser. Våre arbeidsrettsadvokater er også erfarne foredragsholdere.

Noen av våre tjenester til Privat