Privat

Øverbø Gjørtz bistår enkeltpersoner og familier med rådgivning og tvisteløsning på en rekke områder.

Advokatene i vår avdeling Privat er spesialister på de delene av jussen som angår enkeltindivider og familier. Vi har en betydelig oppdragsmengde innen blant annet familie-, arve- og skifterett, barnevern, arbeidsrett, fast eiendom samt personskadeerstatning og annen erstatningsrett. Flere av avdelingens advokater arbeider også med strafferett. De fleste av våre private klienter er basert på Nordvestlandet, men vi bistår også i landet for øvrig gjennom vår tilknytning til Advocatia.     

Noen av våre tjenester til Privat