Plan- og bygningsrett

Innen plan- og bygningsrett bistår vi både offentlige myndigheter, næringsdrivende og privatpersoner. For klienter i offentlig sektor kan vi blant annet bistå med rådgivning relatert til utbyggingsavtaler, reguleringsplaner, konsekvensutredninger, dispensasjonssaker og håndtering av klagesaker.

Noen av våre tjenester til Offentlig sektor