Offentlige anskaffelser

Øverbø Gjørtz bistår både offentlige etater (oppdragsgivere) og private bedrifter (leverandører) med rådgivning innen regelverket for offentlige anskaffelser. For klienter innen offentlig sektor kan vi blant annet bistå med vurdering av om et oppdrag må legges ut på anbud, utarbeidelse av konkurransegrunnlag og kravspesifikasjon, rådgivning underveis i anskaffelsesprosessen, samt håndtering av klagesaker og søksmål.

Noen av våre tjenester til Offentlig sektor