Helse- og sosialrett

Vi representerer både private klienter og det offentlige på det helse- og sosialrettslige området. Som advokat for de offentlige etatene bistår vi både med løpende rådgivning og som prosessfullmektig i saker som behandles ved fylkesnemnder og domstoler. Flere av våre advokater er erfarne foredragsholdere på dette fagfeltet.

Noen av våre tjenester til Offentlig sektor