Barnevern

Vi representerer både private og offentlige parter i barnevernssaker. Som advokat for barneverntjenesten bistår vi både med løpende rådgivning og som prosessfullmektig i saker som behandles i fylkesnemnder og domstoler. Flere av våre barnevernsadvokater er også  erfarne foredragsholdere.

Noen av våre tjenester til Offentlig sektor