Skatt og avgifter

Øverbø Gjørtz har betydelig kompetanse innen skatte- og avgiftsrett. På skatte- og avgiftsområdet er våre spesialister til enhver tid engasjert i oppdrag som omhandler bl.a. rådgivning, planlegging, klage og tvisteløsning innen skatte- og avgiftsområdet.  

Kontaktperson: Partner/advokat Finn Lervik

Noen av våre tjenester til Næringsliv