Restrukturering og insolvens

Flere av våre advokater har omfattende erfaring med å bistå virksomheter som av ulike årsaker har behov for refinansiering eller restrukturering. Vi representerer også banker, leverandører og andre kreditorer i slike krisesituasjoner. Videre har flere av våre advokater mangeårig erfaring som bostyrere i konkurs.

Blant sakstypene vi jevnlig arbeider med innen dette feltet er finansiering, restukturering, gjeldsforhandlinger, konkurs og nedbemanning.

Noen av våre tjenester til Næringsliv