Maritimt

Øverbø Gjørtz har betydelig kompetanse innen sjørett, sjøforsikringsrett og maritim juss generelt. Vi bistår rederi, verft, leverandørindustri og maritime bransjeorganisasjoner. Våre advokater har maritime styreverv og har mangeårig erfaring med undervisning og kursvirksomhet innenfor maritime fag. Øverbø Gjørtz har samarbeidsavtale med HRF Hurtigbåtforbundet og bistår medlemmer og forbundet. Vi arbeider jevnlig med blant annet skipsbyggings- og reparasjonskontrakter, kjøp og salg av skip, befraktningsavtaler, erstatnings- og ansvarsspørsmål, arrestsaker, maritim arbeidsrett (nedbemanning, oppsigelser, avskjed m.m.) samt sjøforsikring.

Advokater tilknyttet fagområdet Maritimt: Runar Wiik, Per Øverbø, Øyvind H. Meisingset, Jon Ketil Gjørtz

Noen av våre tjenester til Næringsliv