Arbeidsrett

Øverbø Gjørtz bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere innen hele det arbeidsrettslige feltet. Dette er et bredt arbeidsfelt, som blant annet omfatter rådgivning og forhandlingsbistand knyttet ansettelsesavtaler, fratredelsesavtaler, HMS og arbeidsmiljø, incentivordninger, konkurranseklausuler, omorganisering og nedbemanning, oppsigelse og avskjed, outsourcing, varsling og virksomhetsoverdragelser.

Våre arbeiderettsadvokater er også erfarne foredragsholdere.

Noen av våre tjenester til Næringsliv