Næringsliv

Øverbø Gjørtz bistår næringslivet med forretningsjuridisk rådgivning, transaksjoner og tvisteløsning.

Vårt fremste konkurransefortrinn er at vi kan tilby våre klienter kombinasjonen av


konkurranseforetrinn.png#asset:485 

 

Advokatene i vår Næringslivsavdeling har bred og variert bakgrunn fra blant annet domstolene, næringslivet, bankvirksomhet, departementer og Skatteetaten. Vi har omfattende erfaring med å bistå store og små bedrifter innen en rekke ulike sektorer. Hoveddelen av våre oppdragsgivere har tilknytning til Nordvestlandet, men vi bistår også bedrifter på nasjonal basis. Som deltaker i det nasjonale advokatnettverket Advocatia, hvor vi har tilgang til kompetansen til over 200 advokater, kan vi tilpasse vår rådgivning til våre klienters behov.

Noen av våre tjenester til Næringsliv