Runar Wiik

Runar Wiik arbeider hovedsakelig med forretningsjus, fast eiendom og prosedyrerelaterte spørsmål. 
Han har bred prosedyreerfaring fra en rekke rettsområder, og har tidligere bl.a. vært dommerfullmektig ved Nordmøre tingrett.
Runar er styreleder i vårt advokatfirma. I tillegg har han en rekke styreverv, blant annet i Sparebank 1 Nordvest og Kristiansund Stadion AS. Utdanning

Universitetet i Oslo, Cand. Jur 2005

Advokatbevilling 2007


Erfaring

Partner i Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS 2014-dd

Ansatt advokat i Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz DA 2011-2013

Dommerfullmektig Nordmøre tingrett 2009-2010

Egen advokatpraksis 2008

Advokatfullmektig/advokat hos Advokatene Sjøberg, Teiseth, Wiik Sørvik og Astad 2006-2008

Advokatfullmektig hos advokat Steinar Wiik Sørvik 2005-2006

Wiik har i tillegg erfaring fra arbeid under studietiden hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, juridisk avdeling, og Namsmannen i Oslo