Roy Peder Kulblik

Roy Peder Kulblik arbeider hovedsakelig med prosedyrerelaterte spørsmål, og har prosedert for de fleste tingretter i Sør-Norge og for samtlige lagmannsretter. Han har bred erfaring fra en rekke rettsområder så som personskadeerstatning, forsikring, arbeidsrett, barnefordeling, barnevern, bistandsadvokatoppdrag og strafferett.

Kulblik har i mange år vært advokat for Krigsskoleutdannede Offiserers Landsforening, Den Norske Jordmorforening og Falch Healthcare AS. Han har også i mange år undervist i juridiske fag ved Merkantilt Institutt og Friundervisningen, og har i tillegg holdt kurs og seminar for kommunale etater innen helse- og sosiallovgivningen. 

Videre er Roy Peder Kulblik medlem av Forsvarergruppen i Den Norske Advokatforening, og han er fast forsvarer for Romsdal tingrett og Frostating lagmannsrett.Utdanning

Universitetet i Oslo,  Cand. Jur., 1993
Spesialfag: Selskapsrett og advokatrett
Advokatbevilling 1995


Erfaring

Partner i Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS 2013-dd
Egen advokatpraksis 1995-2012