Roy Peder Kulblik

Roy Peder Kulblik arbeider hovedsakelig med prosedyrerelaterte spørsmål, og har prosedert for de fleste tingretter i Sør-Norge og for samtlige lagmannsretter. Han har bred erfaring fra en rekke rettsområder så som personskadeerstatning, forsikring, fast eiendoms rettsforhold, arbeidsrett, felleseieskifte, barnefordeling, barnevern, utlendingsrett, trygderett, bistandsadvokatoppdrag og strafferett.
Roy Peder Kulblik har i mange år vært advokat for Krigsskoleutdannede Offiserers Landsforening, Den Norske Jordmorforening og Falch Healthcare AS. Han har også i mange år undervist i juridiske fag ved Merkantilt Institutt og Friundervisningen, og har i tillegg holdt kurs og seminar for kommunale etater innen helse- og sosiallovgivningen.
Roy Peder Kulblik er medlem av Forsvarergruppen i Den Norske Advokatforening.Utdanning

Universitetet i Oslo,  Cand. Jur., 1993
Spesialfag: Selskapsrett og advokatrett
Advokatbevilling 1995


Erfaring

Partner i Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS 2013-dd
Egen advokatpraksis 1995-2012