Roberto Bjøringsøy

Roberto er spesialisert innenfor fast eiendom. Han har også erfaring med avtale-/kontraktsrett, arbeidsrett, ektefelleskifte, foreldretvister og strafferett. 

Innenfor fast eiendom er hans spesialfelt plan- og bygningsrett, ekspropriasjon, avtaler om oppføring av bygg og avhending av fast eiendom, jordskifte, rettighetsspørsmål, tomtefeste samt statlige tilskudds- og erstatningsordninger i landbruket. I tillegg til å være advokat har han vært dommer/dommerfullmektig og jobbet i Landbruksdirektoratet. Han har derfor også god kjennskap til tvisteløsning for domstolene og forvaltningsrett. Som advokat har han bistått både private, bedrifter og kommuner.Utdanning

Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2007


Erfaring

Advokat, Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS 2018–dd

Konstituert tingrettsdommer, Valdres tingrett 2017

Advokat, Advokatfirmaet Hjort DA 2015-2017

Dommerfullmektig, Søre Sunnmøre tingrett 2012-2015

Rådgiver/seniorrådgiver, Landbruksdirektoratet 2009-2012

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Komnæs Braaten Skard DA 2008-2009