Per Sverre Raknes

Per Sverre Raknes arbeider som rådgiver for næringslivet.

Raknes har blant annet erfaring fra kjøp/salg av virksomhet, kontraktsforhandlinger og tvisteløsning, men han har særlig erfaring fra eiendomsbransjen, herunder arbeid tilknyttet: eiendomstransaksjoner, kontraktsforhandlinger (kjøpekontrakter, leiekontrakter mv), utviklingsprosjekter, tvisteløsning og rammeverket for eiendomsmeglereUtdanning

Universitetet i Bergen, master i rettsvitenskap 2008


Erfaring

Advokatfirmaet BA-HR 2008-2014