Per Øverbø

Per Øverbø arbeider hovedsakelig innen det forretningsjuridiske området. Han har omfattende erfaring innen kjøp/salg, oppstart, restrukturering av virksomheter, gjeldsordninger og større booppdrag. Per Øverbø innehar en rekke styreverv og andre tillitsverv i ulike næringsvirksomheter.  • Seniorpartner/advokat
  • 71 24 94 00
  • 915 43 164
  • pov@ovgj.no

Utdanning

Universitetet i Oslo, Cand.jur 1973
Spesialfag: Bygnings- og ekspropriasjonsrett


Erfaring

Partner i Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS 1977-dd
Dommerfullmektig i Nordmøre sorenskriverembete 1975-1977
Juridisk konsulent Distriktenes Utbyggingsfond 1973-1975