Ole Houlder Rødstøl

Ole Houlder Rødstøl arbeider hovedsakelig innenfor det forretningsjuridiske området. Han har omfattende erfaring i spørsmål knyttet til generasjonsskifte i næringsforhold. Ole er samarbeidsadvokat for Møre og Romsdal Bondelag. Han har i tillegg flere styreverv.Utdanning

Universitetet i Oslo, Cand.jur 1982
Spesialfag: Bygnings- og ekspropriasjonsrett


Erfaring

Partner i Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS 1990-dd
Kontorfellesskap Advokatene Brunvoll Hagerup og Rødstøl 1988-1990
Advokatfullmektig hos Advokat Knut Anker Brunvoll 1986-1988
Førstekonsulent Møre og Romsdal fylkesskattekontor 1983-1986