Odd Anders Bøyum-Folkeseth

Odd Anders Bøyum-Folkeseth er tilknyttet vår faggruppe for skatt og merverdiavgift.



Utdanning

Universitetet i Oslo, Cand. jur 1993

Dr.philos, Universitetet i Stavanger 2017 (Tittel på avhandling: «Idrett og skatt – Inntektsbeskatning av idrettsutøvere og idrettslag»)


Erfaring

Spesialrådgiver, Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS 2017 - dd

Høgskolelektor og nå førsteamanuensis i juridiske fag ved Høgskolen i Molde 2004 - dd

Seniorrådgiver i Skattedirektoratet, ordningen med bindende forhåndsuttalelser, 2002-04

Førstekonsulent, senere rådgiver og seniorrådgiver i Finansdepartementet, Skatte- og avgiftslovavdelingen 1995-2002

Juridisk konsulent, Oslo likningskontor 1994-95