Nils Grytten

Grytten arbeider med rådgivning og prosedyre innenfor fast eiendoms rettsforhold, kontraktsforhold, arbeidslovgivningen og familie-, arve- og skifterett. Han yter juridisk bistand til leger og helsepersonell over hele landet, og benyttes i stor utstrekning som rådgiver av næringsdrivende leger hva gjelder drifts- og rammevilkår for virksomheten. Grytten er oppnevnt av Legeforeningens sentralstyre som leder av Nasjonal Nemnd for overdragelse av legepraksis siden 2006.Utdanning

Cand.jur. fra 1995


Erfaring

Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS, 2017-d.d.

Advokatene Flisnes & Co, 2003-2017

Medforfatter av boken “Jus for leger”, Høyskoleforlaget, 2002

Bidragsyter til “Håndbok og etablering og drift av egen praksis”

Advokat/spesialrådgiver i Den Norske lægeforening 1996–2003

Sekreteriatsleder for Praktiserende Spesialisters Landsforening 1998–2003

Offentlig forvaltning 1995–1996