Marina Opstad

Marina Opstad arbeider med rådgivning, tvisteløsning og prosedyre innenfor firmaets fagområder. Opstad har erfaring fra offentlig forvaltning, hvor hun hovedsakelig har arbeidet med klagesaker etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven og alkoholloven.Utdanning

Master i Rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen 2012


Erfaring

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS, 2019–d.d.

Rådgiver, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 2013–2019

Førstekonsulent, Namsfogden i Bergen, forliksrådsekretariatet, 2012–2013