Lars Erik Grødal

Lars Erik Grødal arbeider hovedsakelig med  forretningsjuridiske problemstillinger, med særlig vekt på konkurs og gjeldsforhandlinger.   

Med sin bakgrunn fra bank og skatteetaten har Grødal særlig opparbeidet god kompetanse innen tvangsfullbyrdelse, insolvens og restruktureringer i tillegg til eiendomsrelaterte problemstillinger.Utdanning

Handelshøyskolen BI, Bedriftsøkonom 2002

Universitetet i Oslo, Master i rettsvitenskap, 2008

Advokatbevilling 2012


Erfaring

Ansatt advokat i Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS 2016 - dd

Advokat i SpareBank 1 Nordvest 2012-2015

Advokatfullmektig Langseth Advokatfirma DA 2011-2012

Skattejurist i Skatt øst 2009-2011