Ingrid Petersen

Ingrid Petersen arbeider med generell juridisk rådgivning innenfor firmaets fagområder. 

Hun skrev masteroppgave innenfor kontraktsrett med tittelen "Selgers opplysningsplikt ved salg av sammensatte investeringsprodukt til forbruker – En undersøkelse av opplysningspliktens rekkevidde, særlig belyst ved verdipapirhandelloven § 10-11 og selgers rådgiverrolle". Hun ferdigstilte sin mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen i 2018. Utdanning

Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, 2018

Spesialemner ved Università degli Studi di Milano, 2017


Erfaring

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS, 2019-dd