Idun Krøvel

Idun Krøvel arbeider primært innenfor det privatrettslige området, og inngår i firmaets prosedyreavdeling. Krøvel har særlig erfaring innen rettsområdene arv, barnefordeling og ektefelleskifte, samt som bistandsadvokat for barn og voksne i straffesaker.Utdanning

Universitetet i Bergen: Master i rettsvitenskap/Master in Law 2006
NTNU Trondheim/ Universitetet i Bergen: Cand.mag. medievitenskap og juridiske fag 2003


Erfaring

Advokat hos Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS 2012-dd
Advokatfullmektig hos Advokatfirmaet Øverbø Standal & Co 2011-2012
Advokatfullmektig hos Grant Thornton Law Advokatfirma DA, Oslo 2009-2011
Skattejurist ved Oslo fylkesskattekontor/Skatt øst 2007-2009
Skattejurist ved Møre og Romsdal fylkesskattekontor 2007
Ansvarlig for veiledningstilbudet "Advokatens time" ved Senter mot incest og seksuelle overgrep, Møre og Romsdal (SMISO) 2011-dd