Hallgrim Fagervold

Hallgrim Fagervold arbeider innen det forretningsjuridiske området, med hovedfokus på bygg og anlegg og maritim sektor. Han har særskilt erfaring med kontrakts- og entrepriserett, offentlige anskaffelser og skjønns- og ekspropriasjonsrett. 

Fagervold prosederer jevnlig saker for domstolene, og brukes mye som kursholder innen sine spesialområder.Utdanning

Universitetet i Oslo, Cand.jur 2007

Advokatbevilling 2009

University of Nottingham, LL.M Public Procurement Law and Policy, 2016


Erfaring

Partner i Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS 2015-dd
Ansatt advokat i Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz DA 2010-2014 
Dommerfullmektig i Fosen tingrett 2009-2010 
Konstituert sorenskriver i Fosen tingrett (6 mnd) 2009 
Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Grette DA 2007-2009 
Trainee i Advokatfirmaet Grette DA 2007 
Trainee i BP Norge AS 2007 
Trainee i Advokatfirmaet Grette DA 2007