Espen Rekkedal

Espen Rekkedal arbeider primært med personskader og forsikringsoppgjør. Han bistår privatpersoner og foreninger med saker innenfor hele spekteret av personskade, tingskade og forsikringsrett. Innen personskade omfatter dette bl.a. yrkesskade, trafikkskader, pasientskader, voldsskader og personskader for øvrig. Innen tingskade bistår han privatpersoner ved oppgjør etter bl.a. brann- og vannskade. Espen er basert ved vårt kontor i Ørsta, men han bistår til enhver tid klienter fra hele vårt distrikt og landet for øvrig.

Mer informasjon om Espen og fagområdet erstatningsrett finnes på hans personlige nettside fullerstatning.no.Utdanning

2003 – Juridisk embetseksamen, Universitetet i Bergen

2003 – Grunnfag makro- og mikroøkonomi, Universitetet i Bergen

2001 – Sjørett masterfag, University of Cape Town


Erfaring

Partner/advokat, Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS 2019-dd

Senioradvokat, Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz DA 2015-2018

Advokat Rekkdal AS 2013-2015

Ansatt advokat, Codex Advokat Oslo AS 2010-2013

Dommerfullmektig, Drammen tingrett 2009

Ansatt advokat, Advokatfirmaet Ness & Co 2008-2009

Rådgiver og advokat, Pasientskadenemnda 2006-2008

Advokatfullmektig, Kreftforeningen 2006

Rådgiver, Kystdirektoratet 2005

Førstekonsulent, Justisdepartementet/Justissekretariatene 2003-2004