Espen Rekkedal

Espen Rekkedal arbeider primært med personskader og forsikringsoppgjør. Han bistår privatpersoner og foreninger med saker innenfor hele spekteret av personskade, tingskade og forsikringsrett. Innen personskade omfatter dette bl.a. yrkesskade, trafikkskader, pasientskader, voldsskader og personskader for øvrig. Innen tingskade bistår han privatpersoner ved oppgjør etter bl.a. brann- og vannskade. Espen er basert ved vårt kontor i Ørsta, men han bistår til enhver tid klienter fra hele vårt distrikt og landet for øvrig.

Mer informasjon om Espen og fagområdet erstatningsrett finnes på hans personlige nettside fullerstatning.no.Utdanning

2003 – Juridisk embetseksamen, Universitetet i Bergen

2003 – Grunnfag makro- og mikroøkonomi, Universitetet i Bergen

2001 – Sjørett masterfag, University of Cape Town


Erfaring

Senioradvokat, Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz DA

Ansatt advokat, Codex Advokat Oslo AS

Dommerfullmektig, Drammen Tingrett

Ansatt advokat, Advokatfirmaet Ness & Co

Rådgiver og advokat, Pasientskadenemnda

Advokatfullmektig, Kreftforeningen

Rådgiver, Kystdirektoratet

Førstekonsulent, Justisdepartementet/Justissekretariatene