Erik Staurset Andresen

Erik Staurset Andresen arbeider med fiskeri- og havbruksrett. Han har omfattende kjennskap til bransjen og reguleringen av denne. Andresen har lang erfaring i å gi råd til klienter innen fiskeri- og havbruksnæringen i hele landet. Han yter juridisk bistand blant annet knyttet til regulatoriske rammebetingelser og konsesjoner/tillatelser, søknadsprosesser og klagesaker for alle sektormyndigheter, kontraktsforhandlinger og tvisteløsning. Andresen har bistått en rekke selskap i forbindelse med klagebehandling og søknader om alle former for tillatelser (visning, FoU, utvikling, undervisning, stamfisk og ordinære), bistand ved regulatoriske spørsmål, rammebetingelser, og spørsmål om løpende drift.

Andresen har tidligere arbeidet i fiskeri- og havbruksavdelingen i Wikborg Rein og ved Fiskeridirektoratets hovedkontor med regelverksutvikling og klagebehandling av tildelings- og tilsynssaker innenfor havbruksforvaltningen.Utdanning

2017 Advokatbevilling

2011 Skatterett, Universitetet i Bergen

2010 Selskapsrett, Universitetet i Bergen

2008 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen


Erfaring

2020–dd    Partner/advokat, Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS

2019-2020 Senioradvokat, Wikborg Rein, Bergen

2017-2018 Fast advokat, Wikborg Rein, Bergen

2014-2016 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Bergen

2009-2014 Rådgiver Fiskeridirektoratet, kyst- og havbruksavdelingen 

2006-2007 Saksbehandler, Jussformidlingen

Verv

2017-dd    Medlem fagutvalg for fiskeri- og havbruksrett hos Juristenes utdanningssenter