Axel Lange

Axel Lange jobber i hovedsak med strafferett og straffeprosess, og med rettslige problemstillinger innenfor familierett, arv og skifte, samt fast eiendom. Han bistår hovedsakelig privatpersoner, men også næringsdrivende, samt at han hyppig er benyttet som bostyrer ved Sunnmøre tingrett. Axel Lange har utstrakt erfaring med prosedyre og tvisteløsning.Utdanning

Advokatbevilling 2012

Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo 2010

Bachelor i Dans ved Kunsthøgskolen i Oslo 2003


Erfaring

Advokat, Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS 2016-dd 

Advokat, Advocator Advokatfirma AS 2012-2016 

Advokatfullmektig, Advokat Jahn Waage Aurdal 2011-2012

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Staff 2010-2011