Atle Standal

Atle Standal arbeider hovedsakelig innen det forretningsjuridiske området. Han har omfattende erfaring innen rettslige spørsmål knyttet til fast eiendom, generell kontraktsrett, entrepriserett, skjønns- og ekspropriasjonsrett, forvaltningsrett og arbeidsrett. Atle prosederer jevnlig sivile saker for domstolene og voldgiftsretter.  • Seniorpartner/advokat
  • 71 24 94 00
  • 915 43 192
  • ast@ovgj.no

Utdanning

Universitetet i Oslo, Cand.jur 1973
Spesialfag: Bygnings- og ekspropriasjonsrett


Erfaring

Partner i Advokatfirmaet Øverbø Øverbø Gjørtz AS 1977-dd
Dommerfullmektig Nedre Romerike sorenskriverembete 1975-1977
Juridisk konsulent Industridepartementet 1974-1975