Øyvind Panzer Iversen

Øyvind Panzer Iversen arbeider hovedsakelig med prosedyrerelaterte spørsmål. Han har prosedyreerfaring fra en rekke rettsområder: Arbeidsrett, fast eiendoms rettsforhold, barnerett, barnevern og strafferett. Han er fast forsvarer for Romsdal tingrett og Frostating lagmannsrett, og han oppnevnes regelmessig som bobestyrer i dødsbo.Utdanning

Universitetet i Oslo, Cand.jur 2001
Spesialfag: Selskapsrett og forsikringsrett


Erfaring

Partner i Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS 2013-dd
Konstituert tingrettsdommer, Sør-Trøndelag tingrett 2016
Ansatt advokat i Advokatfirmaet Øverbø Standal & Co DA 2008-2012
Dommerfullmektig, Romsdal tingrett 2007-2008
Konstituert Fylkesnemndsleder, Fylkesnemnda i Møre og Romsdal 2007
Ansvarlig advokat i Advokatfirmaet Aurstad & Co AS 2004-2006
Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Aurstad & Co AS 2002-2004