Øyvind H. Meisingset

Øyvind Hasselø Meisingset arbeider hovedsaklig innen det forretningsjuridiske området. Han har omfattende erfaring med kjøp/salg og restrukturering av virksomheter. Øyvind har en rekke styreverv.Utdanning

Universitetet i Bergen, Cand.jur 1994
Universitetet i Århus
Spesialfag: EU-rett, EU-selskapsrett og International Trade Law 19931


Erfaring

Partner i Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS 2006-dd
Ansatt advokat i Advokatfirmaet Øverbø Standal & Co 2001-2005
Advokatfullmektig i Deloitte & Touche Advokater DA 1999-2001
Trainee i EFTA Surveillance Authority, Brussel 1996
Førstekonsulent i Statsselskapsseksjonen Nærings- og handelsdepartementet 1995-99