Øystein Remme

Øystein arbeider innenfor våre faggrupper Næring og Fast eiendom. Han har omfattende prosedyreerfaring, og har prosedert et betydelig antall saker for domstolene, både for kommuner, private og bedrifter. Han har i tillegg vært bostyrer i en rekke konkursbo og tvangsavviklingsbo. Han har særlig kompetanse på fast eiendoms rettsforhold, barnevernrett, offentlig rett, konkurs/insolvens, ekspropriasjonsrett, tomtefeste, odelsrett og forvaltningsrett.Utdanning

Master i Rettsvitenskap, Universitet i Bergen, 2006


Erfaring

Partner/advokat, Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS, 2019-dd

Senioradvokat, Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz DA, 2015-2018

Partner, Advokatene Buttingsrud & Co. DA, 2012-2015

Advokat/advokatfullmektig, Advokatene Buttingsrud & Co. DA, 2007-2012

Undervisningsassistent, Universitet i Bergen, Juridisk fakultet, 2003-2005 

Trainee, Advokatfirmaet Schjødt, 2004

Trainee, Advokatfirmaet Tømmerdal & Co, 2006