Øystein Remme

Øystein arbeider innenfor våre faggrupper Næring og Fast eiendom. Han har omfattende prosedyreerfaring, og har prosedert et betydelig antall saker for domstolene, både for kommuner, private og bedrifter. Han har i tillegg vært bostyrer i en rekke konkursbo og tvangsavviklingsbo. Han har særlig kompetanse på fast eiendoms rettsforhold, barnevernrett, offentlig rett, konkurs/insolvens, ekspropriasjonsrett, tomtefeste, odelsrett og forvaltningsrett.Utdanning

Master i Rettsvitenskap, Universitet i Bergen, 2006


Erfaring

Senioradvokat, Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS, 2015-dd 
Partner, Advokatene Buttingsrud & Co. DA, 2012-2015
Advokat/advokatfullmektig, Advokatene Buttingsrud & Co. DA, 2007-2012
Undervisningsassistent Universitet i Bergen, Juridisk fakultet, 2003-2005 
Trainee Advokatfirmaet Schjødt, 2004
Trainee Advokatfirmaet Tømmerdal & Co, 2006