Kommuners rett til kompensasjon for merverdiavgift - Ørsta

Kommuners rett til kompensasjon for merverdiavgift - Ørsta

Kurset retter seg mot nøkkelpersoner innenfor områdene økonomi, innkjøp og teknisk i den enkelte kommune. Vi ser på praktiske problemstillinger som er relevante for de fleste kommunene og fylkeskommuner. Nyheter innen kompensasjonsretten vil bli gjennomgått.

03.okt
2022
Kl. 09:00 - 12:00
Pris:
500

Påmeldingsfrist: 19. september 

Hovedtemaene for kurset er: 

  • Hvem har rett til kompensasjon for merverdiavgift?
  • Hvilke anskaffelser kan det kreves kompensasjon for? (Hvilke begrensinger er det gitt for kompensasjonsretten?)
  • Når må merverdiavgiftskompensasjon kreves?

Kurset er godkjent som oppdateringstimer for regnskapsførere og revisorer som trenger slike. Timene er også godkjent for advokater som trenger oppdateringstimer. 

Foredragsholdere: Senioradvokat Marit Moe Rasmussen og daglig leder/partner Finn Lervik.

Om foredragsholderne.

Finn er en av landets mest anerkjente advokater innen avgiftsområdet. Han har over 25 års erfaring innen merverdiavgiftsplanlegging for næringsdrivende og offentlige virksomheter. Finn har bistått kommuner og fylkeskommuner, herunder vært rådgiver i forbindelse med nasjonale, regionale og lokale utbygginger. Finn underviser jevnlig innen merverdiavgiftsrettslige temaer, og gir også generell selskapsrettslig bistand.

Marit har lang erfaring med skatte- og merverdiavgiftsaker overfor næringsdrivende, offentlige virksomheter og privatpersoner. Hun har også bakgrunn fra Skatteetaten