Sigrid Varhaugvik

Sigrid Varhaugvik

Advokatfullmektig

Sigrid er for tiden en del av privatgruppa i ØG, der hun bistår innen de fleste områdene. Som advokatfullmektig har hun i tillegg oppgaver og oppdrag på tvers av faggruppene.

Skrev masteroppgave om den private eiendomsretten i møte med kulturminner, fredet etter kulturminneloven.

Arbeidserfaring

2023 –
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz
2022 –
Trainee, Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz.
2020 – 2021
Studentassisten, Høgskolen i Innlandet.

Utdanning

2021 – 2023
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen.
2018 – 2021
Bachelor i rettsvitenskap, Høgskolen i Innlandet.
2017 – 2018
Årsstudium i rettsvitenskap, Høgskolen i Molde,